Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин fashionfactory.bg за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: fashionfactory.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

 

1. ДЕФ?Н?Ц??

 

„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин fashionfactory.bg. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

 

„ПОТРЕБ?ТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

 

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗ?Н” е ?нтернет сайтът fashionfactory.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБ?ТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

 

fashionfactory.bg е търговското дружество Ф?РМАТА, Е?К: ,  със седалище в град  което създава и поддържа електронния магазин, допуска ПРОДАВАЧ? да предлагат и продават стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. fashionfactory.bg има пълните права едностранно да променя съдържанието на ?нтернет сайта, както и начините на достъп до него.

 

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” , когато е окончателно потвърдена по имейл или телефон от Потребителя. Поръчката може да бъде със статус „непотвърдена” , когато е получена от fashionfactory.bg по имейл, но не е окончателно потвърдена.

 

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

 

 

 

„КУР?ЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

 

„БРОШУРА / ?ЗВЕСТ?Е” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на ?нтернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

 

2. УСЛОВ?Я ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНН?Я МАГАЗ?Н

 

2.1. Разглеждането на елктронния магазин fashionfactory.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

 

2.2. За да се пазарува от електронния магазин fashionfactory.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

 

2.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

 

2.4. ………. е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевремнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

 

2.5. В електронния магазин fashionfactory.bg на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на fashionfactory.bg да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.

 

2.6. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

 

2.7. На страницата вдясно стои бутон „Купи”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална пазарска кошница на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 15 минути, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае.

 

3. ПОРЪЧКА НА СТОК?

 

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

 

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

 

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

 

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

 

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона „Потвърди”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Купи”.

 

3.3. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочените от него имейл адрес и мобилен телефон, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.

 

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

 

3.5. Поръчки в електронния магазин fashionfactory.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

 

3.5.1. Работното време на консултантите на онлайн магазин fashionfactory.bg е 24 часа, 7 дни в седмицата от понеделник до неделя, от 00:00 до 24:00 часа, без почивни дни. Онлайн консултации относно продукти могат да бъдат извършвани по всяко време (включителнo и в почивни дни).

 

3.5.2. Всички поръчки, направени до 16:30 ч., се обработват и изпращат на същия ден.

 

3.5.3. Всички поръчки, направени след 16:30 ч., обикновено се обработват на следващия работен ден.

 

3.6. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”.

 

3.7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

 

3.8. Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл: info@fashionfactory.bg. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете си имена, с които е регистриран в сайта,  потребителското си име в сайта fashionfactory.bg, цената на поръчката, както и номера на направената поръчка.

 

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАН? СТОК?

 

4.1. След като в fashionfactory.bg постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл и SMS за успешно приетата поръчка.

 

4.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят бива уведомяван със SMS, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.

 

4.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

 

4.3.1. Обикновена доставка - в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

 

4.4. Продавачите в електронния магазин използват за доставки куриерска фирма , като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

 

4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на в съответния град.

 

4.6. Цените за доставка са описани в страницата на всеки продукт в графата „Доставка и Плащане“

 

4.7. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.

 

4.8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на  да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

 

5. ПЛАЩАНЕ

 

5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по три отделни или в комбинация един с друг начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

 

5.1.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;

 

5.1.2. С кредитна или дебитна карта;

 

5.1.3. С плащане от наличността по виртуалния портфейл.

 

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

 

6. ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК. В?РТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ

 

6.1. Всеки регистриран потребител разполага с виртуален портфейл, създаден автоматично от собственика на електронния магазин – …….. Потребителят може да проверява по всяко време състоянието на своя виртуален портфейл и движенията в него.

 

6.2. Виртуалният портфейл се зарежда с виртуална парична наличност, с която може да се плати за покупка на стока от електронния магазин. Във виртуалния портфейл се натрупва наличност при:

 

6.2.1. покупка на стоки, направена през потребителския профил на съответния потребител. Наличност се натрупва за покупка на стоки, за които е обявено с каква стойност се зарежда виртуалният портфейл;

 

6.2.2. покупка на стоки от други регистрирани в електронния магазин потребители, когато покупката е резултат от представянето тям на електронния магазин от потребителя, чийто портфейл се зарежда.

 

6.2.3. въвеждане на код на ваучер за подарък.

 

6.3. Всеки регистриран потребител може да закупи виртуален ваучер за подарък, чиято стойност се зарежда във виртуалния портфейл. Ваучерът за подарък има предварително определена стойност и може да се използва само в електронния магазин на …….

 

6.4. Ваучерът за подарък съдържа уникален код, който трябва да се въведе за зареждане на виртуалния портфейл, за да се използва успешно. Собственикът на сайта поддържа история на виртуалния портфейл на всеки потребител, видна в неговия профил.

 

6.5. Ваучерът за подарък е виртуален и се предоставя на потребителя по регистрирания от него имейл или по друг изрично посочен и потвърден от него имейл. Виртуалният ваучер за подарък се заплаща с кредитна или дебитна карта при закупуването му, т.е. преди предоставянето му по имейл.

 

6.6. ……. не носи отговорност при посочване на грешен/различен от желания имейл, по който се предоставя ваучерът. В случай на допусната от потребителя грешка при посочване на имейл, потребителят може да поиска преиздаване на ваучера, като посочи друг имейл за получаване на преиздадения ваучер. В този случай собственикът на сайта анулира закупения ваучер и издава нов, само ако първоначално издаденият ваучер все още не е използван.

 

6.7. Ваучерът за подарък може да се използва от потребител различен от потребителя, който го е закупил.

 

6.8. Когато стока е закупена от магазина чрез виртуалния портфейл, при връщане на стоката и искане за възстановяване на цената, когато потребителят има това право, сумата се възстановява като стойност във виртуалния портфейл до размера на използваната от портфейла стойност за покупката. Ако покупката е доплатена с наложен платеж или с банкова карта, за доплатената част сумата се възстановява по общия ред.

 

6.9. Наличност във виртуалния портфейл може да се използва само за покупки в електронния магазин. Потребителят не може да иска осребряването в пари на стойността от виртуалния си портфейл.

 

6.10. Правилата за отказ от договора (раздел 7) не се прилагат при договора за покупка на ваучер за подарък, ако ваучерът е използван. В този случай може да се направи отказ от договора за закупуване на стока (дреха, обувки, шапка или друга стока), но при направен отказ от договора, сумата се възстановява като стойност по виртуалния портфейл и то на потребителя, който е ползвал ваучера, а не на потребителя, който е закупил ваучера за подарък. Същото правило се прилага и при рекламация – правата за замяна на стока или възстановяване на сума ги има потребителят, който е ползвал ваучера от своя профил.

 

6.11. Наличността по виртуалния портфейл се нулира, ако потребителят не я е използвал в продължение на 3 години.

 

7. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦ?Я

 

7.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 2 месеца от получаване на стоката.

 

7.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

 

7.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

 

7.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие.

 

7.5. Правото на отказ от договора в случите, когато стоката е платена, не може да се упражни за бански костюми, бельо, бижута, часовници.

 

7.6. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 

 

 

    производствени дефекти на стоката;

 

    констатирани липси на части от стоката;

 

    несъответствие с обявения размер;

 

    повреда на стоката при транспортирането.

 

7.7. Рекламацията може да се предяви пред съответния Продавач чрез ……. на посоченият имейл sales@fashionfactory.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двумесечния срок.

 

7.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

 

7.9. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 

 

 

    Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

 

    Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

 

    Запазена оригинална опаковка и етикет.

 

7.10. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

 

7.11. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма

 

 

 

В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма , то той трябва да се свърже с Продавача на телефон 0885-701-265 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

 

8. УСЛОВ?Я ЗА КОП?РАНЕ НА ?НФОРМАЦ?Я

 

8.1. Цялата информация, публикувана в сайта fashionfactory.bg, е собственост на ……., в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин fashionfactory.bg.

 

8.2. Забранява се копирането на текстове от fashionfactory.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на …….. или да се цитира източника, като се постави следният текст: „?зточник: онлайн магазин за дамски дрехи fashionfactory.bg”, като онлайн магазин за дамски дрехи fashionfactory.bg следва да бъде линк към http://fashionfactory.bg.

 

9. ОТГОВОРНОСТ

 

9.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи съответният Продавач на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.

 

9.2. ……. не носи каквато и да е пряка отговорност за изпълнението на договора за продажба от разстояние, освен когато има такива уговорки със съответния Продавач или когато се касае за връщане на стока и възстановяване на суми.

 

9.3. ……… не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

 

10. БРОШУР? ? ?ЗВЕСТ?Я

 

10.1. Когато Потребител се регистрира в електронния магазин, като създаде Профил на ?нтернет страницата, приемайки Общите условия, той се съгласява да получава на електронната си поща и на мобилния си телефон брошури и/или известия от …….., както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни.

 

10.2. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време:

 

10.2.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „отписване”.

 

10.2.2. Чрез свързване с ……. на посочения имейл sales@fashionfactory.bg с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

 

10.3. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.

 

10.4. ……… си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

 

10.5. …………. включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

 

11. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 

11.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с …………… за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Освен на посочените имейл адреси, връзка може да се осъществи на следния телефон  0885-701-265.

 

11.2. ……………….. е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

 

 

 

 Настоящите Общи условия са приети от управителя на ……. и последната промяна в тях е от 12.02.2014 г.

 

е-Бюлетин

 

 

 

Въведете своя e-mail за да научавате първи

 

за нови отстъпки, разпродажби и промоции.